Prezes Kółka Rolniczego, radny Gromadzkiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, kierownik zespołu artystycznego, skarbnik w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, Członek Towarzystwa Ludoznawczego w Kielcach, sekretarz terenowy koła ZBoWid, członek i założyciel Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie, a następnie członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Michał Basa – Rękopis, materiały rodzinne
Zadebiutował stosunkowo późno, bo dopiero w 1966 roku na łamach „Kameny” ukazał się jego wiersz.
R. Rosiak – Szedłem przez życie Polsce bliski…, „Chłopska Droga” 1972, nr 91, s. 8
W konkursie ogłoszonym przez miesięcznik „Literatura Ludowa” otrzymał pierwszą nagrodę za „Opowiadania partyzanta”, które potem kilkakrotnie przedstawiano w audycjach radiowych
W. Pytel – Wywiad