• Krzyż Partyzancki
  • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Millitari
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Krzyż BCH
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Zasłużony Działacz Kultury