Chciałbym wokoło mojej trumny widzieć dużo ludzi, przyjaciół na pogrzebie.