Polska armia na obczyźnie

Od Lenino razem z Rosjanami szła nasza armia Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Berlinga, Wandy Wasilewskiej i Roli–Żymierskiego. Stworzona armia polska pod dowództwem Andersa w Rosji przeszła z Rosji i walczyła z Niemcami w Libii o Tobruk. Lotnictwo polskie w Anglii zasłynęło swoją brawurą w bitwach powietrznych i nalotach bom…

Czytaj >>
Hitlerowski terror i pacyfikacja

Tymczasem wróg nasrożył terror i pacyfikacje ludności. Za majora „Hubala” spłonęły już Huciska i Skłoby, i wiele ofiar padło pomordowanych. Ale ten siew krwi i męczarni rósł w naszych sercach, w których narastała zemsta na wroga. Ludność żydowska w naszym Generalnym Gubernatorstwie gen. Franka została zwieziona do gett. Stworzono i u nas takie gett…

Czytaj >>
Zagłada ludności żydowskiej

Tymczasem jeszcze bardziej wzmógł się terror hitlerowskiej zagłady. Morzeni głodem, gnębieni Żydzi w gettach poczęli być zabierani do obozów zagłady na wyniszczenie. Pamiętam, przyszedł ten straszny dzień na Żydów w Bodzentynie. W pierwszych dniach lipca 1942 roku niemieccy żandarmi z Schutzpolizei i SS z Kielc oraz Radomia bili i wyganiali wszystk…

Czytaj >>
Pluton egzekucyjny Alberta Schustera

Przepowiednia Żydów poczęła się spełniać. Zaczęło się wysiedlanie i pacyfikacja Zamojszczyzny. U nas długo też nie czekaliśmy, bo na schronisku w Słupi Nowej stanął, niby to plutonem zmotoryzowanym, bo początkowo była to dobra kompania, pluton Stammbaumführera Alberta Schustera – do pacyfikacji Świętokrzyszczyzny. Pierwszymi ofiarami byli, wieszani…

Czytaj >>
Pierwsze oddziały leśne

Pierwszy oddział pod dowództwem Jana Sońty „Ośki” działał w lasach iłżeckich. Był to nasz rodzimy oddział BCH. Od lata 1942 r. dokonał kilku śmiałych akcji i działał do 16 grudnia, potem zawiesił swoją działalność i przeczekał z ludźmi na melinach. Wiosną 1943 roku ruszył pełną parą do różnych akcji, najwięcej działał nad Wisłą i miał kontakt z pla…

Czytaj >>
Ta ostatnia niedziela

Aby mocno przypomnieć te chwile, scharakteryzuję jedną z niedziel karnawałowych, kiedy w naszym domu odbyła się taneczna zabawa. Moją dziewczyną była Jolanta Grylewska–Worobeć. Przyjaźń nasza powstała z przyczyny jej matki i mojej matki. Na rynku przy sprzedaży produktów rolnych w Starachowicach kapusty, ziemniaków, owoców i grochu zapoznaliśmy Gry…

Czytaj >>
Działalność Batalionu Świętokrzyskiego

Rok 1943 był pełny przygotowań do powstania. Działalność naszego VII rejonu BCH Batalionu Świętokrzyskiego była bardzo czynna. Choć spełniałem jeszcze obowiązki pracy w gospodarstwie, a brat urzędową funkcję miał – kierownik sklepu i zaopatrzenia Spółdzielni „Społem” w Świętomarzy, to jednak połowa naszych zajęć szła na dobro organizacji BCH. Ułożo…

Czytaj >>
Partyzantka wiosną 1943 roku w naszej okolicy

Wczesną wiosną 1943 r. już wyszli partyzanci do oddziałów leśnych. Pod dowództwem ppor. Jerzego Cybulskiego ps. „Michał” i ppor. Mariana Świderskiego ps. “Dzik”. W początkach marca 1943 r. stało dwie drużyny AK w Łysicy. Pierwszą ich akcją była likwidacja dwóch żandarmów niemieckich, zdobycie motocykla, 1 empika, i 1 kabeka koło Świętej Katarzyny. …

Czytaj >>
Niebezpieczna transakcja

Na dużą rodzinę Niepewnego i często przesiadujących na melinie ludzi były szalone wydatki w rodzinie. Aby jakoś wyjść z impasu, Stanisław Niepewny nieraz ratował sytuację sprzedając drzewo za produkty rolne. Mówił: –Ponieważ to Niemcy wywożą, niech to biorą Polacy. Mam piękne dęby w zrębie. Janek, Michał przyjedźcie nocą na dwie furmanki, chcę tyl…

Czytaj >>
Pacyfikacja przez zmotoryzowany pluton Alberta Schustera

Było to zdarzenie w kwietniu 1943 r. Pluton zmotoryzowany Alberta Schustera rozbestwił się do ostatniego stopnia. Codziennie otaczano jakąś wieś w Górach Świętokrzyskich, były aresztowania i rozstrzeliwania mieszkańców tych okolic. Na schronisku w Słupi zginął aresztowany dowódca plutonu Jan Artemski, bardzo bojowy żołnierz i bliski nasz kolega z B…

Czytaj >>