CASEM ZAMYŚLONY

Casem zamyślony, Jak to dali będzie, Z niewiadomy strony Śmierć po mnie zajedzie. Zostanie sie wsystko, Cozem se zarobieł. Cy ladnie, cy brzydko, Co zem przysposobieł. Lec jedno jes pewne Do tego przycynku, Ze se spocne w grobie Juz dlo wypocynku. …

Czytaj >>
MOJA TONECNICA

Nikt ji nie obocy, nie pozno ji lica, Una jest niewidzialno, moja tonecnica. Lot trzydzieści badzie, z niom chodziełem w tany. A kiedy roz w tońcu beł Ci odbijany, To Jędrek z niom posedł, ji chlopak kochany. Tak jo djablo zmeceł, dała mu wywcasy. Beło co to beło, tak downemi casy. Późni to tońcyła, az kajsi w Wietnamie, Tam, gdzie ji kazała ta woj…

Czytaj >>
SPOWIEDŹ

Pozwól mi, Panie, na sposób prosty, Wysłuchać modłów od chłopskiej duszy. Patrz na me ciernie i życia osty, Chciej mnie, O Panie, z grzechów rozgrzeszyć. Nie wykonałem modlitw maksymy I nie mawiałem często pacierzy, Daruj mi Panie, odpuść mi winy, Wszak Twej dobroci nikt nie przymierzy. Tyżeś mi, Panie, drogę ciernistą Wytknął i życia los wymierz…

Czytaj >>
WIERZĘ

W mistycznym ciele Boga Jest moja siła, droga. Do serca Go wziąłem Dla duszy Przyrzekłem go nie naruszyć. Bo On zmysłami człowieka Kierować chce, nie zwlekać. W mistycznym Chlebie Żywym Są niezbadane dziwy. Ludzie szukają zbawienia I blasku chcą, nie cienia, Znajdują duszy krzepienia. Szukają nie smutku, ciemności, Lecz blasku, słońca, radości, …

Czytaj >>
ZAWSZE ŻYWY

Zawsze żywy żyjesz Jezu Panie, Mieszkasz w duszach tych, co wierzą, Grzechów naszych przebłaganie Ożywia duszę czystą, świeżą. Jesteś w Hostii, we Mszy Świętej, Gdy odmawiasz swe oddanie. Swą ofiarą wniebowziętą. Hostią w dusze idziesz, Panie! Jest to szczęście przeogromne Darów wielkich przeogromu, Nikt nie zliczy tego daru: Hostia w duszy mojej…

Czytaj >>
NA ZMARTWYCHWSTANIE

Dzięki Ci składam, Panie, Na krzyżu dla nas cierpiący, Żeś przyjął dziś przebłaganie Od ludzi w Twa siłę wierzących. Dzięki, że skarby ziemi Znów budzisz wiosną do życia, Co grudy zmarzniętymi Wzbudzone da piękno kwiecia. Wzbudzona ziemia zaszumi łanami, By karmić Twój lud Ci drogi, Choć tak niewdzięczny Twe ciało ranami Kiedyś ranił, dziś duszą …

Czytaj >>
KAŻDA CIĘ RZECZ WIELBI

Każda Cię rzecz wielbi w przyrodzie, o Boże. A my ludzie? Człowiek – osoba doskonała… Czemuż nie każdy poznać Ciebie może? Połowa o Tobie to już zapomniała, Że jesteś, Boże, kierujesz gwiazdami, Ruchem planet, rządzisz życiem ziemi, Potęgą swą panujesz nad galaktykami. A my, ludzie, dziećmi jesteśmy Twoimi, Wiemy, że pycha obala trony, Nienawiść s…

Czytaj >>
SZŁA MATKA BOSKA SIEWNA

Szła Matka Boska Siewna Przez pola polskiej ziemi Litosna dla ludu, rzewna, Sypała ziarny złotymi. Siała przy pieśni skowronka, Nad głową świętą jej śpiewał. W promieniach ciepłych słonka Świat budził się, rozgrzewał. Z płaszcza jej sypią się ziarna, Rękami świat błogosławi, Sieje, gdzie ziemia czarna, Chleba nie braknie ludowi. Głód, troski życ…

Czytaj >>
NAJPIERW NAM WIOSNE DAŁAŚ

Najpierw nam wiosnę dałaś, Ciepłe słonko kwiaty, Dzieci ucieszyć chciałaś Śpiewem ptasząt skrzydlatych. Tyle radości, ciepła i słońca Będę pamiętał przez długie lata, Chyba i wieki, do życia końca, Ten dzień Maryji i naszej Matki. Co nas zawiedzasz, Matko Najświętsza, Co Ci w litanii w maju śpiewamy, Niepokalana Ty najśliczniejsza, Lepszej od Cie…

Czytaj >>
TESTAMENT

To na moją minutę, Nim się zacznie odwieczerz milczenia, Umierając –ostatnim atutem Będą moje ostatnie życzenia. A gdy już skonam, gdy umrę Niech najmłodsze z moich dzieci Zamknie mi oczy, starsze włożą w trumnę, Żona przy mojej głowie gromnicę zaświeci. Chciałbym wokoło mojej trumny Widzieć dużo ludzi, przyjaciół na pogrzebie, Lecz gdyby nawet p…

Czytaj >>