Za tym ostatnim już Bryła blisko,
Za rowem zaraz wziął stanowisko.
Rymnął granata aże do góry,
Z Szwaba i sosny frunęły wióry