Casem zamyślony,
Jak to dali będzie,
Z niewiadomy strony
Śmierć po mnie zajedzie.

Zostanie sie wsystko,
Cozem se zarobieł.
Cy ladnie, cy brzydko,
Co zem przysposobieł.

Lec jedno jes pewne
Do tego przycynku,
Ze se spocne w grobie
Juz dlo wypocynku.