Kołysały Cię do snu w kołysce
Jodły dumne na szczycie Łysicy
Kołysała Cię woda, co pluszcze
Po kamieniach spadając w krynicy.

Teraz padłeś skrwawiony od kuli,
Twa pierś dumną dwie serie przeszyły,
Las Łysicy Cię do snu utuli,
Potok szemrze i płacze co siły.

1942