Na ścianie śmierci zastygła krew,
Gdy wróg na bracie wywarł swój gniew,
Odgrzmiała salwa, zwisła na kratach,
Na ścianie śmierci krew mego brata,
Odgrzmiała salwa, w uszach mi huczy,
Nigdy nie cichnie i pomsty uczy.

Mordercy, po co wyście zabili?
Coście dobrego przez to zrobili?
Bądźcie przeklęci, pruscy tyrani!
Bądźcie na zawsze przez świat zdeptani!
Niech wasze czyny będą w pamięci,
Bądźcie na zawsze wyklęci.

Na ścianie śmierci ta krwawa klisza,
Sam Bóg zobaczył, wystrzał usłyszał.

1971