Dzięki Ci składam, Panie,
Na krzyżu dla nas cierpiący,
Żeś przyjął dziś przebłaganie
Od ludzi w Twa siłę wierzących.

Dzięki, że skarby ziemi
Znów budzisz wiosną do życia,
Co grudy zmarzniętymi
Wzbudzone da piękno kwiecia.

Wzbudzona ziemia zaszumi łanami,
By karmić Twój lud Ci drogi,
Choć tak niewdzięczny Twe ciało ranami
Kiedyś ranił, dziś duszą ubogi…

Tyś cierpiał dla nas, Panie,
Lecz nie karz słabych i małych,
Gdy każdy przed Tobą stanie,
Nagrodzisz silnych, wytrwałych.

Ty słabym zsyłasz krzyże,
Morze utrapień na ziemi,
W ten sposób chcesz ich zbliżyć,
By byli dziećmi Twoimi…

Ty kochasz Twe dzieci, Panie,
W cierpieniu im dajesz otuchę.
Niech wola się Twoja stanie,
By mogli Ciebie wysłuchać.

Cierpiałeś na sposób ludzki,
Więc cierpień szereg policzysz,
Królu z Nazaretu Judzki,
Prośby, wołania usłyszysz.

Dzięki Ci składam, Panie,
Żeś skonał na krzyżu za nas,
By potem przez Zmartwychwstanie
Niebo otworzyć dla nas.

Co rok się budzi natura
Z siłą do życia nowego,
W miejsce gdzie śnieg i wichura
Trwa życie z rozkazu Twego…

Wszystko złe, bieda przeminie,
Nędza, ludzkości cierpienie,
Gdy w oznaczonej godzinie
Powołasz, dając zbawienie…

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Błogosław Chryste polski lud,
Chcemy Cię mieć Królem, Panie,
By się wytrwania spełnił cud.

Nie chciej nas karać, my wszyscy niewinni,
My nie chcemy, Panie, Tobie męki słać,
Nie karz nas, Panie, szatani są inni,
Wszak naród niedawno tyle musiał dać.

Twych sprawiedliwych, dziś ślę przebłaganie
Synów i córek, choć ich mało znasz,
Przez Twoje święte dziś zmartwychpowstanie
Nie chciej nas karać, Boże Ojcze Nasz…

Gdy nas ukarzesz, bez sarkań Twe krzyże
Przyjmiemy jako doświadczenie Hioba.
Bo gdy się cierpi, jest się Ciebie bliżej,
Nam szczęście w niebie i Twoja Osoba.